فعالیت بخش میکروبیولوژی

اولین محصولات این شرکت، در بخش میکروبیولوژی بوده که به واسطه کیفیت بالا، بسته بندی منحصر به فرد، استفاده از با کیفیت ترین مواد اولـــــــیه و کنترل کیفی و رضــــــــایت مندی مشتریان توانسته است در بخش فروش سیر صعودی داشته و با افزایش تنوع محصولات خود در این زمینـــه بتواند نیازهای مراکز را تأمین نماید.

فعالیت این بخش شامل:

- تولید معرف ها و شناساگرهای میکروبی
- تولید انواع رنگ های میکروبیولوژی
- تولید انواع محیط کشت خون
- تولید انواع محیط های کشت لوله ای
- تولید انواع محیط کشت پلیتی
- تولید انواع محیط کشت خاص و تحقیقاتی
- تولید خون دفییرینه گوسفندی
- سوش استاندارد
- نیم مک فارلند