شرکت ایرانیان نوین ژن با بهره گیری از نیروهای نخبه و توانمند، در زمینه طراحی پرایمر فعالیت داشته و بصورت تضمینی در زمینه طراحی انواع پرایمرها می­تواند در خدمت شما دانشجویان، اساتید و همکاران گرانقدر باشد.

طراحی پرایمر صحیح برای درست انجام شدن یک واکنش PCR بسیار ضروری است. برای تکثیر یک قطعه با بهره وری بالا رعایت نکاتی ضروری است:

۱- طول پرایمر

۲- دمای ذوب پرایمرها

۳- دمای اتصال پرایمرها

۴- محتوای  GC

Allele ID

Primer design Software

۵- گیره GC  (GC clamp)

۶- ساختار ثانویه پرایمر

۷- تکرارها

۸- Runs

۹- پایداری انتهای ‘۳

۱۰- از ساختارهای ثانویه الگو دوری کنید

۱۱- از همولوژی متقابل دوری کنید

۱۲- طول قطعه تکثیر شونده

۱۳- دمای ذوب جفت پرایمرها